Sectoren

Construction

Bouw

Gaten graven in de grond is een fundamenteel onderdeel van de bouw en van de installatie en het onderhoud van ondergrondse leidingen. Elke keer dat er wordt gegraven, is er een risico dat ondergrondse kabels en pijpleidingen beschadigd raken.

Meer informatie
Water

Water

Een van de grootste uitdagingen in de waterindustrie is tegenwoordig lekkage, vanwege de kosten die daarmee zijn gemoeid en de schade aan het milieu. Waterbedrijven staan voortdurend onder tijds- en kostendruk om waterverlies te beperken.

Meer informatie
Survey

Landmeting

Professionele landmeters werken vaak op de meest uiteenlopende en moeilijk toegankelijke plaatsen om kaarten te maken en grenzen vast te stellen voor eigendom, locaties, bouwwerken of de oppervlaktelocatie van ondergrondse elementen.

Meer informatie
Power

Elektra

Monteurs die kabels lokaliseren bij het werken op en rondom hoogspanningsomgevingen staan voor grote uitdagingen. Infrastructuur zoals onderstations en hoogspanningskabels kunnen enorme hoeveelheden interferentie veroorzaken.

Meer informatie
Oil and Gas Image

Olie en gas

Ondergrondse pijpleidingen vormen de ruggengraat van de transport- en distributienetwerken voor energieproducten zoals ruwe olie en aardgas.

Meer informatie
Telecom

Telecom

Door de toenemende verstedelijking en de toenemende eisen aan telecommunicatieverbindingen in de hele wereld komen er steeds meer kabels en leidingen in de grond en moeten er dus steeds vaker graafwerkzaamheden worden verricht.

Meer informatie
Municipal

Gemeente

Zowel om gezondheids- als om economische redenen is de toegang tot schoon water en sanitaire infrastructuur van essentieel belang voor de groeiende bevolking van onze planeet.

Meer informatie
Sewer

Riool

Toonaangevende apparatuur voor het inspecteren en lokaliseren van pijpleidingen helpt gemeenten, aannemers en-nutsbedrijven en hun technische teams om de toestand van rioleringsystemen regelmatig te beoordelen.

Meer informatie