RD1000+ Ground Penetrating Radar (GPR)

Uitgelopen produkten

Met breedband radartechnologie en geavanceerde beeldverwerkingsfilters is de RD1000+™ GPR ontwikkeld voor nutsvoorzieningen en kunnen operators ondergrondse niet-geleidende pijpen en leidingen detecteren en markeren.

De RD1000+ van Radiodetection biedt hoogwaardige ondergrondse beelden van ondergrondse nutsleidingen in een robuust en scherp geprijsd grondpenetrerend radarsysteem.

De RD1000+, ontwikkeld voor openbare nutsbedrijven, beschikt over een breedbandsensor die plastic en keramische nutslijnen kan detecteren op een diepte tot 8 meter.  Als een nutslijn gedetecteerd is, kan de operator de radar omkeren om te schakelen naar de Lokalisatiemodus en de diepte en positie van de nutslijn vaststellen, waardoor identificatie van nutslijnen vereenvoudigd wordt.

De signaalkwaliteit wordt geoptimaliseerd door geavanceerde DynaQ-signaalverwerking, wat real-time afbeeldingsupdates en hoge detailniveaus oplevert. Door geïntegreerde digitale filters en kleurpaletten kunnen operators zelfs de kleinste nutslijnen detecteren in verschillende ondergrondse materialen en bodemtypes.

Operators kunnen hetgeen op het scherm staat met één druk vastleggen.  Lokalisatiebeelden kunnen vanaf de Compact Flash-kaart overgezet worden naar een computer met behulp van de speciale RD1000+-software waarmee onderzoeken gedocumenteerd en geanalyseerd kunnen worden.

De RD1000+, gemaakt van duurzame, weersbestendige (IP66) materialen, en ondersteund door een reeks wieltypen en accessoires, werkt op zowel ruw als glad terrein. Door het modulaire ontwerp is het systeem ook snel te onderhouden en repareren.

Het systeem weegt slechts 22 kg en is ontwikkeld om getransporteerd en in twee minuten in elkaar gezet te worden zonder dat hiervoor speciale gereedschappen nodig zijn. Belangrijke onderdelen kunnen in reiskoffers met zachte of harde buitenkant verpakt worden, en er is ook een vliegkoffer verkrijgbaar om een geheel systeem tijdens transport te beveiligen.

Kenmerken

Detecteren van niet geleidende pijpleidingen en kanalen 
De grondpenetrerende radar kan keramische en plastic leidingen en pijpen detecteren, waarvoor anders traceerdraad of sondes nodig zouden zijn, met gebruik van een elektromagnetische ontvanger.  Met de ultra breedbandantennes van RD1000+ kan een brede reeks ondergrondse nutslijnen opgespoord worden zonder de kosten of complexiteit. van GPR met meerdere frequenties.

Nutslijnen lokaliseren en markeren in één zwaai

Draai de radar om, om de lokalisatiemodus te openen om signalen te meten, positioneren en karakteriseren om zo te zorgen voor een consistent onderzoek.

Onderzoeksrapportage

Leg radarbeelden direct vanaf het scherm vast en exporteer ze met behulp van de speciale ImageView-software voor analyse en gebruik in onderzoekrapporten.

Ontworpen voor gebruik in bijna alle weersomstandigheden en op ieder terrein

Groot, helder real-time scherm dat zelfs in fel daglicht gebruikt kan worden. Het lichte, robuuste en weersbestendige (IP66) systeem is ontwikkeld voor gebruik op verschillende uitdagende terreinen.  Er kunnen optioneel grotere wieltjes gemonteerd worden voor gebruik op erg zacht of erg ruw terrein.

Draagbaar

De RD1000+ kan in minder dan twee minuten op locatie gemonteerd worden, en kan zonder gereedschappen gedemonteerd worden, en compact opgeborgen en veilig vervoerd worden.  Er zijn zachte en harde koffers beschikbaar voor transport van het scherm. U kunt ook gebruik maken van een optionele vliegkoffer voor bescherming van het gehele system.

Geavanceerde digitale signaalverwerking

Geavanceerde DynaQ-verwerking verhoogt gegevens/afbeeldingsdefinitie en biedt real-time afbeeldingen tijdens onderzoeken. Door middel van digitaal filteren kan de operator ongewenste signalen en bodemreflecties elimineren, en met het kleurenpalet kunnen gebruikers zelfs kleine nutslijnen detecteren in verschillende ondergrondse materialen en bodemtypes.

Eenvoudig te onderhouden

Door het modulaire ontwerp van de RD1000+ kan een aantal belangrijke onderdelen vervangen worden zonder gebruik van specialistische gereedschappen.  Het servicenetwerk van Radiodetection biedt snelle en kosteneffectieve reparaties van sensoren en schermen.

Detect non-conductive pipes and ducts

Ground Penetrating Radar can detect ceramic and plastic pipes and ducts which would otherwise require tracer wire or sondes to detect using an electromagnetic locator. The RD1000+’s ultra wide-band antennas enable detection of a wide range of buried utilities without introducing the cost or complexity associated with multiple frequency GPR.

Locate and mark utilities in a single pass

Simply reverse the cart to enter locate mode to measure position and depth and characterise signals to ensure consistent surveying.

Survey Reporting

Capture radar images direct from the screen and export using the dedicated ImageView software for analysis and use in survey reports.

Designed to operate in almost any weather or terrain

Large, bright, real-time display allows operation even in bright daylight. Light-weight, rugged and weatherproof (IP66) system designed for use across challenging terrain. Optional larger wheels can be fitted to ease use across particularly soft or rough ground. 

Portable

The RD1000+ can be assembled on-site in less than two minutes, and can be dismantled without requiring tools, allowing compact storage and safe transportation. Soft and hard cases are available for transportation of the display unit; alternatively an optional flight case can be used to protect the entire system.

Advanced digital signal processing

Advanced DynaQ processing increases data / image definition and provides real-time imaging during surveys. Digital filtering helps the operator to eliminate unwanted signals and ground returns, while color palettes allow users to pick out even small utilities amongst differing subsurface materials and soil types.

Designed for easy maintenance

The RD1000+’s modular design allows for replacement of a number of the key component parts without requiring specialist tools. Radiodetection’s service network provides quick and cost-effective repairs for sensors and displays.