SuperCAT4

CAT en Genny

De SuperCAT4+ serie kabelzoekers en zenders maken gebruik van een selectie aan passieve, actieve en sondefrequenties bedoeld voor specifieke industriesectoren. Omdat van Radiodetections vertrouwde C.A.T-bediening- en display gebruik wordt gemaakt, is minimale opleiding nodig voor het gebruik van deze geavanceerde mogelijkheden.


Het CPS-model kan het gelijkgerichte kathodische beschermingssignaal op olie- en gaspijpleidingen vinden zonder een extra zender aan te sluiten.


Het S-model vindt een reeks sondefrequenties die geschikt zijn voor het zoeken van water- en afvoerpijpleidingen. Een sonde met lagere frequentie is handig voor het vinden van diepgelegen gietijzeren pijpleidingen. Sondes met een hogere frequentie zijn eenvoudiger te onderscheiden in een stedelijke omgeving met elektronische ruis.


SuperCAT4+ kan worden gebruikt om een uitgebreide serie actieve frequenties te zoeken, ter ondersteuning van de detectie en het traceren van verschillende kabeltypes in uiteenlopende omstandigheden. Hogere frequenties, zoals 131kHz of 65kHz, kunnen worden toegepast voor het zoeken naar goed geïsoleerde nutslijnen zoals twisted pair-telecomkabels of geïsoleerde leidingnaden. Voor de lokalisatie over lange afstanden van kabels met een lagere weerstand zoals elektriciteitslijnen, zijn opties met lagere frequentie beschikbaar.

 

Ingebouwde veiligheid

Alle SuperCAT4+ modellen zijn voorzien van een aantal functies die zijn ontworpen met het oog op veilige arbeidspraktijken.

Dynamische overbelastingsbescherming

Grote elektrische ruis, die aangetroffen wordt rond substations en in de buurt van hoogspanningskabels, kunnen gevoelige elektronica overbelasten. Dynamische overbelastingbescherming filtert deze ruis uit, waardoor SuperCAT4+ kan blijven lokaliseren waar andere apparaten er moeite mee hebben.

Veiliger graven met StrikeAlert™

StrikeAlert waarschuwt de gebruiker over de mogelijke aanwezigheid van ondiep liggende kabels en nutslijnen zowel in de stroommodus als de actieve leidingmodus.

Hoewel werkprocessen en richtlijnen eisen dat stroomkabels onder een bepaalde diepte liggen, vormen onverwacht ondiep liggende kabels een veelvoorkomende oorzaak van het stoten op kabels.

TRUDEPTH™

Geeft de diepte aan als de kabelzoeker correct gericht is boven de kabel, pijpleiding, of sonde voor de meest nauwkeurige meting.

Echt geluid

De door de SuperCAT4+ uitgezonden audiosignalen worden van de gedetecteerde signalen afgeleid. Radio-, stroom- en actieve signalen kunnen gemakkelijk van elkaar en van achtergrondruis worden onderscheiden. Dit helpt bij de identificatie van kabels en leidingen en bij het onderscheid maken tussen kabels en leidingen die dicht bij elkaar liggen.

Toepassingen


Lokaliseer pijpleidingen die door een kathodisch beschermingssysteem zijn beschermd

 

Geoptimaliseerd voor metalen pijpleidingen inclusief leidingen die een gelijkgerichte stroom gebruiken als onderdeel van hun kathodische beschermingssysteem. Het CPS-signaal kan worden gelokaliseerd en getraceerd zonder dat een extra zendersignaal op de pijpleiding hoeft te worden toegepast

SuperCAT CPS Feature Summary

 

 

 

   

* Kies tussen M (Metrisch) of I (Imperial) kabelzoekermodellen

** Stroomfrequentie en overeenkomende actieve lage frequentie ingesteld per model, (50Hz - 640Hz en 60Hz - 512 Hz)

 

CPS

SuperCAT4+ CPS-modellen zijn geoptimaliseerd om CPS-signalen te detecteren zodat beschermde pijpleidingen kunnen worden getraceerd zonder gelijkrichters te hoeven afsluiten.

  CPS

 

Divider

Water- en afvoerleidingen zoeken

Water- en afvoerleidingen zoeken

SuperCAT4+S en T1-512/640

   

Voor de uitdaging van de detectie en het traceren van ondergrondse pijpleidingen, lokaliseert de SuperCAT4+ S het grootste bereik aan sondefrequenties.

Daarnaast kan een actieve 33kHz frequentie worden toegepast op een FlexiTrace met behulp van een T1-512 of 640 voor continue signaaltracering.

 

SuperCAT S summary of features

*Kies tussen M (Metrisch) of I (Imperial) kabelzoekermodellen

**Stroomfrequentie en bijbehorende actieve lage frequentie ingesteld per model, (50Hz - 640Hz en 60Hz - 512 Hz)

 

Met sondes kunnen niet-metalen pijpleidingen nauwkeurig worden getraceerd, kan de diepte worden vastgesteld en kunnen de posities van blokkades nauwkeurig worden bepaald

  Sonde

Flexitrace

Sluit de T1 op een FlexiTrace aan om een continu traceersignaal uit te stralen van niet-metalen
ducts en leidingen.

 

  Flexitrace

 

Divider

Detecteer een breed assortiment aan nutslijnen

SuperCAT4+ en T1-assortiment

 

Ontworpen om aan de veeleisende omgevingen in de bouwindustrie te voldoen kan deze kabelzoeker voor meerdere typen kabels en leidingen en met een breed assortiment aan sondes en accessoires worden gebruikt.

SuperCAT4+ is compatibel met alle T1-zenders. Zenders met een hogere frequentie worden aanbevolen voor kabels met hoge impedantie. Signalen met een lagere frequentie reiken verder op leidingen met een lagere impedantie.

SuperCAT+ summary of features

*Kies tussen M (Metrisch) of I (Imperial) kabelzoekermodellen

** Stroomfrequentie en bijbehorende actieve lage frequentie ingesteld per model, (50Hz - 640Hz en 60Hz - 512 Hz)

 

 

Zendtangen

Breng veilig een T1-signaal op een pijpleiding of stroomvoerende kabel aan met een diameter tot 125mm/5” zonder de toevoer te onderbreken.

  Clamp
     

Directe verbinding

De meest efficiënte methode voor aansluiting op een klep, meter, aftakkingen of andere toegangspunten, zolang toegang mogelijk is.

  Direct Connection
     

Inductie

Pas een zendersignaal gemakkelijk toe op een pijpleiding of kabel wanneer directe aansluiting of het gebruik van zendtangen niet mogelijk is.

  Induction