C.A.T4 en Genny4 productaanbod

C.A.T en Genny

Het C.A.T4 en Genny4 productaanbod vertegenwoordigt de nieuwste evolutie van de enorm populaire kabelopspoorsystemen, zoals ontwikkeld door Radiodetection, zodat gebruikers efficënter en veiliger kunnen werken.

Meer Detecteren, Sneller Detecteren
Het C.A.T4 digitale platform biedt zeer geavanceerde lokalisatiemogelijkheden, in het bijzonder ontwikkeld om te zoeken naar ondergrondse leidingen en infrastructuur. Met de C.A.T4 Avoidance Mode™ kan de gebruiker een gebied waarin gegraven moet worden controleren op stroom-, radio- en Genny-signalen, en met één scan de leidingen lokaliseren. Met functies als de balkgrafiek 'tidemark' kan een gebruiker snel een piekreactie zien en zich richten op een ondergrondse geleider.
De Genny4 Signal Generator beschikt over een gelijktijdig dubbelfrequentie-lokalisatiesignaal. Naast het bekende 33kHz lokalisatiesignaal voor algemene zoekdoeleinden, zendt de Genny4 een tweede hogere frequentie uit, bedoeld voor het vereenvoudigen van het zoeken naar kabels met een kleine diameter, zoals telecommunicatie, straatverlichting en aftakleidingen. Bij moeilijkere lokalisaties kan het detectiesignaal door de power boost-functie verder en dieper gaan, en kunnen leidingen eenvoudiger gedetecteerd worden.

Graaf Veiliger
De StrikeAlert™-waarschuwing van Radiodetection waarschuwt voor ondiep gelegen leidingen.
De C.A.T4 zet gebruikers aan tot een betere en veiligere werkmethode via de SWING™ Rate detector en een waarschuwing wanneer onderhoud uitgevoerd moet worden.
C.A.T4 is een veiligheidsverhogend precisie-instrument. Het optionele aftellen van 30 dagen naar de onderhoudsdatum, CALSafe™ en de innovatieve eCert™ online systeemkalibratieverificatie zijn ontwikkeld om het naleven van bedrijfs- en aanbevolen onderhoudsregels te bevorderen.

Gegevens Opslaan En Analyseren
eC.A.T4- en gC.A.T4-modellen beschikken over de mogelijkheid gegevens op te slaan zodat fabriekssupervisors hun vloot veiliger en effectiever kunnen beheren via uitgebreide overzichten van C.A.T4-gebruik voor analyse van de metingen en eventuele scholing van personeel.
gC.A.T4-modellen zijn uitgerust met een ingebouwde GPS/GNSS-ontvanger die laat zien waar de CAT's gebruikt zijn. Er kunnen eenvoudig CSV-, XLS- of KML-bestanden geëxporteerd worden naar kaartdiensten als Google Earth.

Gebruik Op Het Spoorwegennet
De C.A.T4- en eC.A.T4-modellen, de Genny4-signaalgenerator en accessoires zijn goedgekeurd voor gebruik op het nationale spoorwegnetwerk van het Verenigd Koninkrijk, beheerd door Network Rail.
Klik hier om het Acceptatiecertificaat van Network Rail te downloaden: PA05/05450.
C.A.T4, eC.A.T4 en Genny4 zijn geaccepteerd voor gebruik op spoorwegen binnen het vastgelegde acceptatiebereik en specifieke voorwaarden in het certificaat. Ze moeten onderhouden worden conform de aanbevelingen van de fabrikant.
Opmerking: gC.A.T4-modellen zijn niet goedgekeurd voor gebruik op het spoorwegennet in Nederland

Compatibiliteit
C.A.T4 en Genny4 zijn compatibel met alle C.A.T3- en Genny3-accessoires.

Meer Detecteren, Sneller Detecteren

dubbelfrequentie detectie
Door middel van de gelijktijdige dubbele frequentie en eenvoudige detectiemethoden kunnen gebruikers van C.A.T4 en Genny4 kabels met een kleine diameter, zoals gedraaide telecomkabels, CATV-kabels, aftakkingen en drop-offs, die in het verleden moeilijk te detecteren waren en daardoor vaak werden geraakt, eenvoudiger worden gedetecteerd.


Dynamische overbelastingsbescherming
Met de unieke digitale signaalverwerkingsmogelijkheden van Radiodetection kan de C.A.T4 elektrische ruis terugdringen. De dynamische overbelastingsbescherming op de C.A.T.4 serie maakt het mogelijk in lastige elektrische omgevingen, zoals nabij sub-stations en onder stroomkabels te kunnen blijven werken. Hier kan het detectiecircuit van andere detectoren overbelast raken en niet langer werken.


Avoidance Mode™ 
Een gebied gelijktijdig afzoeken op stroom-, radio- en Genny-signalen om tijd te besparen. Bij C.A.T4 kunnen gebruikers de gevoeligheid van iedere modus/signaal regelen, zodat ondergrondse leidingen in één scan gedetecteerd kunnen worden. Real Sound biedt hierbij herkenbare hoorbare feedback over de gedetecteerde leiding, waardoor identificatie eenvoudiger is wat de snelheid van werken ten goede komt terwijl de veiligheid blijft gewaarborgd.


Signaalboost Genny4
De Genny4 beschikt, naast het standaard vermogen, over een Signal Boost-functie waarmee het uitgangsvermogen 10 keer zo hoog wordt, zodat u over lagere afstanden en grotere diepte kunt detecteren. 
Goed afleesbaar scherm met achtergrondverlichting 
Op het goed afleesbare scherm van de C.A.T4 wordt de mogelijkheid van het verkeerd aflezen van belangrijke informatie geminimaliseerd. Het hoge contrast en de automatische achtergrondverlichting zorgen voor optimale zichtbaarheid onder alle lichtomstandigheden. 

Graaf Veiliger

StrikeAlert™
Minimaliseer het risico op het raken van een ondiepe kabel met de optionele StrikeAlert™ waarschuwing die in de C.A.T.4 verbeterd is, en minder valse waarschuwingen produceert.

SWING™ 
C.A.T's van Radiodetection zijn ontwikkeld om uitzonderlijk snel te reageren op zelfs de zachtst detecteerbare ondergrondse signalen. Onderzoek van Radiodetection naar ondergrondse signaaldetectie heeft aangetoond dat de mogelijkheid van een gebruiker om deze ondergrondse leidingen te detecteren direct beïnvloed wordt door onzorgvuldig gebruik zoals overmatig of snel zwaaien. 

Om het risico op het raken van kabels verder te verkleinen, zijn de eC.A.T4 en gC.A.T.4-modellen uitgerust met sensoren die dergelijk onjuist gebruik detecteren en de gebruiker waarschuwen. Deze waarschuwing wordt ook in het gegevenslogboek opgeslagen. 

Opslaan en Analyseren Van Gegevens en Software-Updates

Interne opslag van gegevens
eC.A.T.4- en gC.A.T4-producten kunnen meer dan een jaar aan belangrijke metingen en gebruiksmodi opslaan. 
gC.A.T4-modellen zijn uitgerust met een interne GPS/GNSS-ontvanger die iedere seconde positionele gegevens in het interne geheugen van de C.A.T4 opslaat en laat zien waar de gebruiker gewerkt heeft. 
C.A.T Manager™ kan worden gebruikt om logbestanden te exporteren voor een gedetailleerde gebruiksanalyse met als voordeel, dat trainingsbehoeften kunnen worden geïdentificeerd en onafhankelijke historische gegevens over het gebruik van het instrument kunnen worden bekeken. 
gC.A.T4-gegevens kunnen geëxporteerd worden als CSV-, XLM- of KML-bestanden die geïmporteerd kunnen worden in kaartdiensten als Google Maps® of Google Earth®. 
Door de gegevens op een computer op te slaan, kan een praktisch onbeperkte hoeveelheid gegevens gedurende de levensduur van het product worden bijgehouden.

C.A.T Manager™-software
C.A.T4-ontvangers worden ondersteund door de speciale C.A.T Manager-software. Met dit programma voor Windows®-computers kunnen fabrieks-, vloot- en locatiemanagers uitvaltijd minimaliseren door het uitvoeren van software-upgrades, het reproduceren van kalibratiecertificaten en het uitvoeren van online kalibraties met eCert. 
Om te voldoen aan individuele voorkeuren of gebruik kan C.A.T Manager C.A.T4-functies, zoals diepteschatting en waarschuwingen in- en uitschakelen. Via door de gebruiker te bewerken velden kunnen fabrieks/vlootcodes en andere gegevens in het apparaat opgeslagen worden, waardoor documentatie en traceerbaarheid vereenvoudigd worden. 
CAT Manager wordt ook gebruikt voor het beheren van gegevenslogboeken afkomstig van eC.A.T4- en gC.A.T4-modellen. 

Gegevenslogboeken van individuele CAT's worden op een lokale database opgehaald en opgeslagen. De exportfuncties maken het mogelijk om gebruik te analyseren of het onderzochte gebied te bekijken op kaartdiensten zoals Google Earth. 

Onderhoud En Kalibratie

Indicatie Onderhoud en CALSafe™
Minimaliseer het risico op het moeten uitstellen van een onderzoek omdat de kalibratie van een C.A.T4 verlopen is. Producten uit de serie eC.A.T4 en gC.A.T.4 beschikken over een aftelmodus van 30 dagen naar de vervaldatum van het kalibratiecertificaat. De optionele CALSafe kan ingesteld worden om te voorkomen dat het apparaat buiten de kalibratieperiode gebruikt wordt, zodat voldaan wordt aan bedrijfsregels. Het benodigde interval tussen onderhoudsbeurten kan aangepast worden binnen een periode van 1 jaar met behulp van de C.A.T Manager-software.

eCert™ 
eCert biedt een snelle en grondige test van belangrijke circuitelementen binnen C.A.T4, en controleert de prestaties aan de hand van de originele fabriekskalibratie via het internet. 

eCert™, dat ingeschakeld wordt via de C.A.T Manager-software, biedt een grondige, snelle en makkelijke test van de belangrijke detectiecircuits in de C.A.T4, en valideert de prestaties aan de originele fabriekskalibratie. Nadat de eCert-test met succes is uitgevoerd, kan een Radiodetection-kalibratiecertificaat voor die C.A.T4 afgedrukt of opgeslagen worden. 
Daarnaast kan C.A.T Manager het originele fabriekskalibratiecertificaat of ieder ander gewenst eCert-certificaat op commando reproduceren. 

Voor een volledig onderhoudspakket biedt Radiodetection ook uitgebreide door de fabriek ondersteunde, onderhouds- en herkalibratiemogelijkheden, waaronder volledige mechanische integriteitsinspectie en functietesten.

Toepassingen

C.A.T4 en Genny4 van Radiodetection bieden een uitgebreide reeks Cable Avoidance Tools die gebruikers detectieapparaten bieden die eenvoudig te gebruiken zijn en die beschikken over een reeks opties en functies waarmee de onderzoekssnelheid en de nauwkeurigheid verbeterd worden.

• De gelijktijdige dubbele frequentie helpt bij het vinden van kabels met een kleinere diameter.
• Met dynamische overbelastingsbescherming kan de gebruiker werken in omgevingen met elektrische ruis
• Avoidance-modus versnelt het onderzoek door gelijktijdig te zoeken naar stroom-, radio- en Genny-signalen.

Als veiligheidsmiddel biedt de serie CAT4 ook een aantal functies die zijn ontwikkeld om voor veilige werkmethoden en vermindering van graafschade te zorgen.

• StrikeAlert waarschuwt voor de aanwezigheid van ondiepe kabels
• De SWING-waarschuwing waarschuwt de gebruiker voor onjuist gebruik terwijl CALSafe, indien geactiveerd, het apparaat na het verlopen van de kalibratieperiode automatisch uitschakelt
• Via ingebouwde gegevensopslag en de GPS/GNSS-ontvanger kunnen gebruikers- en locatiegegevens geanalyseerd en rapportages gemaakt worden
• De indicatie voor onderhoud en CalSafe kunnen er voor zorgen, dat de apparaten na het verlopen van de kalibratiedatum niet meer gebruikt kunnen worden

eCERT online biedt het gemak van het verlengen van de geldigheid van de kalibratieperiode voor nog een jaar gebruik in het veld.

CAT4 Options Dutch