RD5000™WL

Uitgelopen produkten

RD5000™WL kabel/leidingzoeker en RD5000WLT zender een kabel/leidingzoeksysteem met één (hoge) frequentie, dat primair ontwikkeld is voor het localiseren van gekoppelde leidingen waarvan het traceren, door mogelijke aanwezige ISO koppelingen.

Ontworpen met als hoogste prioriteit: eenvoudige bediening, biedt de combinatie van RD5000™WL kabel/leidingzoeker en RD5000WLT zender een kabel/leidingzoeksysteem met één (hoge) frequentie, dat primair ontwikkeld is voor het localiseren van gekoppelde leidingen waarvan het traceren, door mogelijke aanwezige ISO koppelingen, een uitdaging is. Het localiseren van bepaalde leidingen en kabels in uitgebreide ondergrondse netwerken wordt steeds moeilijker. Daarom heeft Radiodetection ClearTRACK™, ontwikkeld, een krachtig digitaal verwerkingssysteem dat automatisch signalen afkomstig van naastliggende kabels of leidingen onderdrukt en daarmee een nauwkeurge locatie van de doelkabel of –leiding mogelijk maakt. In combinatie met de Dynamische Oversturingsbeveiliging, welke elektrische stoorsignalen (bijvoorbeeld afkomstig van hoogspanningskabels) elimineert, kan de gebruiker met de RD5000WL met zekerheid de doelleiding of –kabel in de steeds dichter wordende ondergrondse netwerkstructuur traceren.

Eenvoudig in het gebruik

Zowel de zender als kabel/leidingzoeker werken met simpele éénknopsbediening, waardoor zij op dit moment wellicht het eenvoudigste te bedienen systeem in de markt vormen. Het gewicht is slechts 1.9 kg, de RD5000WL kabel/leidingzoeker is comfortabel in het gebruik, ook gedurende lange werkperioden. De RD5000WL voldoet aan norm IP54 en kan daarom in bijna elke werkomgeving worden ingezet; het LCD scherm geeft door het hoge contrast en achtergrondverlichting duidelijk leesbare informatie onder alle lichtomstandigheden.

Twee bedieningsmogelijkheden

De RD5000WL kan op twee manieren gebruikt worden:

Begeleidingsmode, welke de gebruiker naar het midden van de doelkabel of –leiding leidt door middel van twee proportionele pijlen in het display en twee verschillende audio-tonen. De doelpositie indicator leidt de gebruiker naar de doelleiding of –kabel, waarbij de verlooprichting wordt aangegeven door het kompas.

Signaalsterkte modeDe signaalsterkte van het door de doelleiding of –kabel uitgestraalde veld wordt nummeriek van 0 tot 999 aangegeven en maakt het de gebruiker mogelijk de doelpositie tussen andere geleiders te vinden. Het kompas is eveneens zichtbaar in deze mode waardoor de verlooprichting van de doelgeleider kan worden vastgesteld.

Hoogfrequent traceren van pijpleidingen

De combinatie van RD5000WL kabel/leidingzoeker en RD5000WLT zender biedt één enkele hoge frequentie, die bijzonder geschikt is voor het traceren van gekoppelde pijpleidingen, ook wanneer de segmenten onderling zijn verbonden door ISO koppelingen. Het signaal kan worden aangelegd door middel van directe koppeling, gebruik van een zendtang, of door inductieve koppeling. Inductieve koppeling is een uitstekende manier om ook alle nabijliggende geleiders te kunnen localiseren.

ClearTRACK™

Dit krachtige digitale signaalverwerkingssysteem elimineert automatisch overspraaksignalen van aangrenzende geleiders, waardoor zeer nauwkeurige positiebepaling van een doelgeleider in de steeds dichter wordende ondergrondse infrastructuur mogelijk wordt.

Dynamische Oversturingsbescherming

Dit kenmerk maakt het mogelijk de RD5000WL’s in te zetten op locaties waar andere producten falen. Dynamische Oversturingsbescherming maakt het de gebruiker mogelijk door te gaan met het nauwkeurig localiseren en traceren op plaatsen waar hoge elektromagnetische stoorniveaus aanwezig zijn, zoals rond verdeelstations en onder bovengrondse leidingen (HV distributieleidingen, bovenleiding spoorweg).

Begeleidende audiotonen & proportionele pijlen

In de begeleidingsmode worden de richting en afstand tot de doelleiding of –kabel aangegeven door intuïtieve proportionele pijlen aangegeven. De lengte van de pijlen geeft een indicatie van de afstand tot de doelleiding of –kabel. Een continue toon links en een intermitterende toon rechts van de doelleiding of –kabel helpt de gebruiker eveneens de juiste richting naar het doel te vinden.

eCAL™

is een uniek kenmerk van Radiodetection’s kabel- en leidingszoekers. Het stelt de gebruiker in staat om de oorspronkelijke fabriekscalibratie van de RD5000WL kabel/leidngzoeker te valideren. Door de werking van alle relevante interne componenten te checken, verschaft eCAL™ de gebruiker zekerheid dat de kabel/leidingzoeker nog steeds functioneert als op het moment dat deze de fabriek heeft verlaten. eCAL™ kan op locatie worden uitgevoerd en staat de gebruiker toe een validatiecertificaat te printen, zonder de noodzaak de RD5000WL in te sturen naar een Radiodetection service center.

Centros™

Radiodetection’s kennis en ervaring is neergelegd in Centros. Een veelheid van nieuwe en innovatieve algorithmen zijn in betrouwbare software op een hoogwaardige processorkern samengevoegd waardoor de nauwkeurigheid en reproduceerbaarheid van metingen in het veld nog verder is verbeterd.

Centros Manager

Een reeks samengevoegde toepassingen, werkend onder Microsoft® Windows® om de RD5000WL vanuit een laptop of PC aan te sturen.

  • Validatie van de calibratie door middel van eCALTM
  • Upgrade van de productsoftware zodra een nieuwe versie door radiodetection wordt vrijgegeven.
Enkele frequentie zender

De RD5000WLT zender levert een krachtig vermogen op 83kHz, geoptimaliseerd voor water- en gasleidingen met slecht elektrisch contact tussen de secties. Een geïntegreerde Lithium Ion batterij biedt na 4 uur lading voldoende energie voor meer dan een volle werkdag tussen 0-40°C ) . De zender kan desgewenst ook worden gevoed vanuit 4X D-Cell (LR-20) batteriijen.