RD7100™

Kabelzoeker met hoge precisie

RD7100™, onze industrie specifieke ontvangerserie, is uitgerust met onze meest geavanceerde lokalisatietechnologieën, waarbij elk model tegemoet komt aan de uitdagingen die de lokalisatie specifieke utiliteitskabels met zich meebrengen

Nauwkeurige lokalisatie en markering van ondergrondse infra zorgt voor minimale uitvaltijd tijdens reparatie- of onderhoudswerkzaamheden. Ook wordt hierdoor schade voorkomen die voor u en uw klanten duur kan uitpakken.

RD7100 biedt de kracht van Radiodetections meest geavanceerde lokalisatietechnologieën Elk model is voor één specifieke industrie geoptimaliseerd. Gebruikers profiteren van de eenvoud van menuopties en capaciteiten die op hun behoeftes aansluiten.

Onze modellen met GPS en gebruikslogboeken zijn bedacht om de observatie van optimale werkpraktijken onder teams in het veld te vereenvoudigen.

Met de geleidingsmodus kunt u snel de paden van utiliteitskabels volgen

Met de Begeleide Modus kunt u snel het pad van een ondergrondse utiliteitskabel volgen. Richtingsinformatie wordt weergegeven evenals proportionele afstandspijlen, zodat u de utiliteitskabel kunt vinden en vervolgens kunt blijven volgen. De gelijktijdige weergave van diepte- en stroominformatie biedt het vertrouwen dat de juiste utiliteitskabel getraceerd wordt, zelfs in drukke netwerken. Voor ruig of ongelijk terrein kunnen verschillende audiotonen worden gebruikt, zodat de gebruiker zich op potentiële gevaren kan concentreren. 

Piek+™ Modus combineert nauwkeurigheid met snelheid

Combineer de nauwkeurigheid van Pieklokalisatie met de snelheid van geleidepijlen in de nieuwe modus Piek+™ om in korte tijd kabels over grote afstand te volgen. Met één druk op een toets kunt u controleren op storingen door Nul met Piek te vergelijken. 

Automatisch event logboek met GPS-positionering

Een RD7100-kabelontvanger uitgerust met GPS legt iedere seconde automatisch belangrijke lokalisatieparameters vast, wat leidt tot een uitgebreid beeld van individuele lokalisaties waarmee u gebruikspatronen over een periode van een jaar of langer kunt beoordelen. 

De gegenereerde gegevens kunnen gebruikt worden voor het naleven van optimale werkmethodes, of het identificeren van trainingsbehoeftes voordat zich slechte werkgewoontes ontwikkelen. Daarnaast kan de informatie gebruikt worden voor interne audits of gedeeld worden met belanghebbenden om processen te verbeteren en kan de informatie dienen als bewijs van voltooide opdrachten. 

Gebruiksgegevens kunnen in meerdere bestandsindelingen geëxporteerd worden - bijvoorbeeld KML voor Google Earth, om te controleren waar en wanneer het werk is uitgevoerd. 

Gebruik Power Filters™ voor het nauwkeurig lokaliseren van en onderscheid maken tussen voedingskabels (PL-modellen)

Als er geen signaalzender aangesloten kan worden, kan het traceren van individuele voedingslijnen in complexe netwerken een grote uitdaging zijn. Conflicterende of krachtige signalen werken verwarren en/of leiden tot een ongedefinieerde wirwar van signalen. 

Met één druk op een toets kunt u nu gebruik maken van de harmonische eigenschappen van voedingssignalen om vast te stellen of een signaal van één bron komt, of van meerdere kabels, die u vervolgens individueel kunt traceren en markeren.

Oplaadbare Li-ion-accu's

Lithium-Ion-batterijen voor zowel kabelontvanger als zender zorgen voor langere gebruiksduur en lagere operationele kosten. 

RD Map™ app

RD Map™ uses Bluetooth to create, in real time*, detailed maps of buried utilities: each survey measurement parameter is appended to the GPS positional information obtained by the locator, external or Android device to map the route of the tracked utility. Map files (CSV or KML) can then be shared via e-mail or any compatible messaging system.

 * Requires data connectivity and availability of Google Maps.

Toepassingen

RD7100SL(G)
Bouwsector
Nauwkeurig en eenvoudig in gebruik, de RD7100SL komt met vier actieve en twee passieve frequenties die de meeste lokalisatiewerkzaamheden ter plaatse dekken. Een robuuste IP65-behuizing, samen met een hoog-contrastscherm, maken het apparaat geschikt voor gebruik in alle weersomstandigheden.

RD7100DL(G)
Watersector
Met vier sondefrequenties kan de RD7100DL gebruikt worden om diepe buizen te traceren die uit uiteenlopende materialen bestaan zoals: gietijzer, klei, beton of baksteen. Daarnaast kan het gebruikt worden om Kathodische Beschermingssignalen (KB) te lokaliseren die op pijpleidingen worden toegepast.

RD7100PL(G)
Stroomsector
Ontworpen voor gebruik in dichte infrastructuren waar signalen van hoogspanningsapparatuur en kabels verwarrend en zeer groot kunnen zijn. Dynamische Oversturingsbeveiliging reduceert het effect van interferentie, terwijl Power Filters™ gebruikt kunnen worden om vast te stellen of een groot voedingssignaal van één bron of van de aanwezigheid van meerdere kabels afkomstig is.

RD7100TL(G)
Telecomsector
RD7100TL bezit hogere frequenties om kabels met hoge impedantie te vinden te midden van grote gebundelde paren en sondefrequenties voor tracering van kanalen en ducts. Hogere frequenties kunnen ook gebruikt worden om huishoudelijke kabels met omhulsel zonder aardaansluitingen te traceren. Mantelfouten aan kabels kunnen tot op 10cm (4") nauwkeurig worden gelokaliseerd met de 8kHz foutopsporingsmodus en een Radiodetection A-Frame.

Voordelen

 • Krachtige lokalisatie binnen handbereik
  Door interfaces te gebruiken die ook bij vorige ontvangers werden gebruikt, kunt u kennis overdragen en besparen op de kosten voor herscholing. 
  Menuopties en functies worden op specifieke industrieën afgestemd waardoor het gebruik eenvoudiger wordt. 
  RD7100 zijn ergonomisch gebalanceerde ontwerp en geringe gewicht (1,9kg / 4.2lbs) maakt dat het apparaat gedurende lange periodes comfortabel kan worden gebruikt.  

  Vertrouwen van de operator ter plaatse
  StrikeAlertTM in actieve en passieve lokalisatiemodi geeft visuele en hoorbare waarschuwingen af voor ondiepe kabels, wat het risico op ongelukken vermindert. 
  TruDepthTM zorgt ervoor dat dieptemetingen alleen uitgegeven worden als de RD7100 correct georiënteerd is, zodat u ervan op aan kunt dat het resultaat juist is. 
  De integriteit van het meetsysteem kan op locatie gecontroleerd worden. De zelftest zet een signaal op het lokalisatiecircuit en controleert weergave- en voedingsfuncties. 
  Met ECERTTM kunt u de kalibratie van uw kabelontvanger via het internet met de RD Manager computersoftware controleren en certificeren zonder het apparaat terug te sturen naar een servicecentrum.  

  omplexe lokalisaties vereenvoudigen
  Gelijktijdige weergave van diepte- en stroommetingen biedt u meer zekerheid, dat u de juiste leiding volgt. 
  Dynamische Oversturingsbeveiliging filtert ruis, waardoor gebruik in omgevingen met elektrische ruis mogelijk is, zoals nabij substations of bij bovengrondse leidingen. 
  Voor de industrie specifieke frequenties en modi vereenvoudigen de menuopties en zorgen voor minder complexiteit. 
  Power FiltersTM maakt gebruik van de harmonische eigenschappen van elektriciteitsnetwerken om vast te stellen of een sterk voedingssignaal van één bron van meerdere kabels afkomstig is. 

  Ondersteuning wanneer u die nodig hebt
  Met de RDManager PC software kunt u uw RD7100 vanaf een pc instellen, kalibreren en bijwerken, zonder dat u uw apparaat naar een onderhoudscentrum hoeft te brengen. Klik hier voor meer informatie over RD Manager™
  De RD7100 wordt geleverd met een toonaangevende driejarige garantie bij registratie. Ons wereldwijde sales- en servicenetwerk biedt uitgebreide technische ondersteuning en training, die is aangepast aan 

 • StrikeAlert™ in active and passive locating modes gives visual and audio warnings of shallow cables reducing the risk of accidents.

  TruDepth™ ensures depth readings are only given when RD7100 is correctly oriented ensuring you can be confident in the result.

  The integrity of the measurement system can be confirmed on-site.  Self-test applies signals to the locating circuitry as well as checking display and power functions.

  ECERT™ allows you to verify and certify the calibration of your locator over the internet using RD Manager PC software package without returning the unit to a service center.

 • Simultaneous display of depth and current measurements gives you confidence you are following the correct line.

  Dynamic Overload Protection filters out interference, enabling use in electrically noisy environments such as near substations or overhead power lines.

  Industry specific frequencies and modes simplify menu options and reduce complexity.

  Power Filters™ uses the harmonic properties of mains networks to establish if a strong power signal comes from one source of multiple cables.

 • RDManager PC software allows to set-up, calibrate and update your RD7100 from a PC without returning your unit to a service center. For more information on RD Manager™, click here

  The RD7100 is backed by an industry leading 3 year warranty on registration.  Our global sales and service network delivers comprehensive technical support and training tailored to your needs.